Meltem Ünal Erzen Kimdir

Meltem Ünal Erzen Kimdir?

Meltem Ünal Erzen İstanbullu Mithat bey ve Meral hanımın kızları olarak güneşli bir sonbahar günü dünyaya gözlerini açmıştır. Anne ve babası öğretmen olan Ünal Erzen, çocukluğunu nesilden nesile aktarılan aile geleneklerinin büyük bir titizlikle günlük hayata yansıtıldığı geniş bir ailenin içerisinde, anneanne, babaanne ve büyükdedeleri ile birlikte geçirmiştir.

Üç nesilin bir arada yaşadığı geniş bir ailenin içerisinde hayata başlamanın kendisine kazandırdığı değerleri profesyonel ve siyasi yaşamında rehber edinen Ünal Erzen,  başarılı bir öğrenim hayatı sürdürmüştür.

Meltem Ünal Erzen’in siyasete atılma hikayesi henüz ilkokul 4. sınıfta okurken, TRT’de yemin törenleri yayımlanan milletvekillerini izlerken aklından geçirdiği “bir gün ben de orada milletimize hizmet için yemin edeceğim” fikri ile başlamıştır. 

Mensubu olduğu geniş ailenin pek çok saygıdeğer bilim insanını ve sanatçıyı topluma kazandırmış olması, Meltem Ünal Erzen’in hayatında da etkili olmuş ve Ünal Erzen, ilk ve orta öğrenim yıllarını takiben çocukluk yıllarından itibaren siyaset ile birlikte ilgi duyduğu sanat alanında uzmanlaşmak amacı ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin düzenlediği sınavda elde ettiği  başarı ile Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kabul edilmiştir.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  Heykel Bölümü Heykel Ana Sanat Dalı’nda okurken pek çok karma sergiye katılmış, fakülteyi bitirdikten sonra ise yurt içi ve yurt dışında pek çok kişisel sergi açmıştır, ulusal ödüllere layık görülen Ünal Erzen’in heykelleri, Avrupa’da çeşitli ülkelerde koleksiyonerlerce heykel koleksiyonlarına katılmıştır.

Lisans eğitiminin bitiminin ardından, görüşlerine kıymet verdiği hocalarının tavsiyesi üzerine, yüksek lisans için Sosyal Bilimler alanına yönelmiştir. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitelerinde siyasal iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında öğretim üyesi olarak görev yapan Ünal Erzen, aynı zamanda Genel Kurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde dış uzman olarak hizmet vermiştir.

Meltem Ünal Erzen KimdirMeltem Ünal Erzen, bir yandan akademik kariyerine devam ederken, diğer yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bin Yıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kurduğu bölgesel sivil insiyatiflere başkanlık yapmış; bu kapsamda kadın hakları, çocuk hakları, gençlik politikaları, engelli hakları, eğitimde fırsat eşitliği, okuma yazma oranlarının artırılması ve kadın istihdamının artırılması gibi pek çok konuda başarılı çalışmalar yürütmüştür.

Cumhuriyet değerlerinin temel alınarak halk bilincinin oluşturulması, kaynakların ve fırsatların hakça dağıtılması, toplumsal refahın sağlanması ve vatandaşın devlete, devletin vatandaşına sahip çıktığı bir ülke ortamınını yaratmak hedefi ile sosyal ve siyasal çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen evli ve iki çocuk annesidir.